ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 

Zaštita privatnosti opisuje kako ELFS d.o.o. postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e- mail adresa, kućna adresa ,OIB i telefonski broj, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje ELFS d.o.o. sazna tijekom korištenja www.elfs.hr internet trgovine. ELFS d.o.o. se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju ELFS internet trgovine, kako bi Vam omogućili korištenje svih pruženih opcija. ELFS d.o.o. će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

 

 

 

Imate pitanje?
Obratite se našoj službi za korisnike!

info@elfs.hr

WOOCS 2.1.7