Naziv: ELFS d.o.o.
Puni naziv: ELFS d.o.o. za usluge
Sjedište: Amruševa 19, 10000 Zagreb
MBS: 080706737
OIB: 96050668311
VAT ID: HR96050668311
Direktori:
ALEKSANDAR ŠEKULJICA, direktor
IVAN TANDARIĆ, direktor

Temeljni kapital: 700.000,00 kn
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka:  Sberbank d.d.
Varšavska 9, 10000 Zagreb
IBAN: HR3025030071100057270
SWIFT (BIC): VBCRHR22